Groeisaam is veelzijdig en betrokken bij alle facetten van de innovatieprocessen in agrarische netwerken. De diensten die Groeisaam levert zijn:

· Het formuleren en opstellen van gezamenlijke visiedocumenten.

· Het verbinden van netwerken en stakeholders.

· Schrijven van innovatieprogramma’s en projectplannen.

· Het doen van subsidieaanvragen.

· Het organiseren van de uitvoering en het bouwen van uitvoeringsorganisaties.

· Management en secretariaat van kennis- en innovatie-initiatieven.

· Programmaleiding en projectregie.

· Procesbegeleiding, workshopleiding en voorzitten van bijeenkomsten.

· Coachen: sparren en spiegelen van ondernemers en beleidsmedewerkers.

· Het organiseren van vraagsturing in onderzoek en kennisdoorwerking.

· Kennis- en innovatiemanagement; competentiemanagement.

 

Groeisaam werkt en werkte voor de volgende netwerken en opdrachtgevers:

· Platform Multifunctionele Landbouw

· LTO Noord

· Netwerk BoerenKlimaat.nl

· Kamer van Koophandel

· Ministerie van Economische Zaken

· Wageningen UR

· Biologica / Bionext

DIEnsten en opdrachtgevers