kernwaarden

Groeisaam werkt vanuit een aantal kernwaarden.

 Duurzaamheid met 4 Ps: people, planet, profit n passion. Ofwel: mens, milieu, middelen n meevoelendheid.

 Werken vanuit de praktijk, niet vanuit een gedachtewerkelijkheid.

 Grensoverschrijdend verbinden van mensen met een missie.

 Benutten van verschillen in mensen en organisaties.

 Vernieuwen van bestaande structuren: de vlinder en de rups hebben hetzelfde DNA.

 Werken vanuit het besef dat een grote ontwikkeling altijd begint met een kleine stap.